Meer over ons

We zijn een team van 13 experten. Onze adviseurs hebben maximum 50 klanten die ze begeleiden om een persoonlijke aanpak te kunnen blijven garanderen. 

Met drie ervaren wealth managers hebben we in 2006 Accuro uit de grond gestampt vanuit een knagende gewetenskwestie. We hadden elk de overtuiging dat we enkel en alleen nog de belangen van de klant wilden dienen, zonder andere commerciële overwegingen. Er was en is op de markt overduidelijk nood aan vermogensbeheerders die op een eerlijke en transparante manier voor het vermogen van hun klanten zorgen. Zo zijn we gestart met puur adviserend vermogensbeheer, onder de naam van Accuro (Lett.: “Ik draag zorg voor”). We zijn er immers van overtuigd dat we in een adviesrelatie, waar we altijd onze klanten informeren over alles wat we doen of niet doen, écht meerwaarde kunnen betekenen op lange termijn. Dat is voor ons immers de enige termijn die er toe doet.

Vandaag is Accuro een sterke speler in het wealth management landschap die meer dan 800 miljoen € onder advies heeft. Elke dag blijven de wensen van onze klanten onze focus en streven we er in de eerste plaats naar om hen te blijven bedienen zoals we dat altijd gedaan hebben: Eerlijk, Transparant en met volle "goesting".

Wij ontzorgen onze klanten door

- Op een eerlijke, onafhankelijke en transparante manier aan de slag te gaan

- Onderbouwde langetermijnvisie op maat van de klant

- Een duurzame relatie op te bouwen met wederzijds vertrouwen

Eerlijk, onafhankelijk en transparant

Accuro werkt ongebonden en adviseert de klant steeds in zijn belang. We zijn niet afhankelijk van productaanbieders of banken en hebben een brede toegang tot de financiële markten. We hebben een eerlijk en transparant model waarbij onze adviesvergoeding de enige inkomstenbon is. We halen geen voordeel uit specifieke producten of op het aantal transacties.

We geven uitgebreid informatie, zowel over onze manier van beleggen als over de voorgestelde beleggingen (en het achterliggende bedrijf). De klant behoudt de controle over de inhoud van de portefeuille en heeft steeds het laatste woord.

 

Onderbouwde langetermijnvisie op maat van de klant

Met onze brede expertise en ervaring werken we aan een onderbouwde visie en zetten we realistische doelen op lange termijn uit. We beleggen op maat van de klant, rekening houdend met het vooropgestelde rendement en toegestane risico's. We schermen onze klant niet af, maar informeren hem nauwgezet. We zorgen ervoor dat de klant steeds op de hoogte is via digitale tools en frequente overlegmomenten. We leggen de zaken fijnmazig uit, geven hem inzicht in de materie en trekken hem mee naar een hoger kennisniveau. Zo is hij in staat om zelf mee zijn verhaal te schrijven.

 

Duurzame relatie met wederzijds vertrouwen

Accuro staat voor een persoonlijke aanpak. We investeren in een langetermijnrelatie met wederzijds vertrouwen. Dat kan enkel door de tijd te nemen en te luisteren. Om dit engagement mogelijk te maken beperken we het aantal klanten per adviseur. We zijn steeds bereikbaar en staan hen bij in al hun vermogensvraagstukken. We werken in een ongedwongen sfeer en verdiepen ons in de situatie en de behoeften van de klant met de nodige discretie. We hebben oog voor zijn denkwijzen, standpunten en sentimenten.

Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Ondertussen werken we reeds samen met de derde generatie van onze klanten. We zijn gewoon opgenomen in de familie.

Duurzaam in alle betekenissen van het woord