"Alleen wie niet tussen hamer en aambeeld zit, kan de belangen waar hij voor moet staan, zuiver dienen."
Daniel Van Mol

Accuro Investor Days

Op donderdag 21 maart 2019 vond de Accuro Investor Day plaats in BluePoint Antwerpen. Ruim 200 bezoekers hebben kunnen genieten van een leerzame en gezellige dag. Wij hopen u in 2020 opnieuw te mogen verwelkomen.